Najbolje akcije nađite u našoj aplikaciji.
Instaliraj

NAČELA ZAŠTITE OSOBNIH I DRUGIH PODATAKA

(dalje „Načela“)

Verzija dne 25.05.2018.

 

Sigurnost Vaših osobnih podataka naš je prioritet. Osobnim podacima i njihovoj zaštiti pridajemo posebnu pozornost i postupamo u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Komisije (EU) 2016/679 dana 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s korištenjem osobnih podataka, njihovom slobodnom kretanju te s ukidanjem Direktive 95/46/ES (opće uredbe o zaštiti podataka) (dalje Uredba GDPR) i u skladu s ovdje navedenim Načelima. U ovim bismo Vas Načelima željeli informirati o tome koje osobne podatke o Vama prikupljamo i na koji ih način koristimo.

 

TKO OBRAĐUJE VAŠE PODATKE:

Vaše će osobne podatke prema niže navedenima preduvjetima obrađivati firma Digital People d. d., OIB: 28197071, sa sjedištem u Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, zavedena u trgovačkom registru Građanskog suda u Pragu, odjel B, stavka 12855 (dalje „mi“ ili „Bibloo“) vlasnik e-shopa Bibloo.hr u ulozi administratora. U ovom trenutku Bibloo nema osobu zaduženu za zaštitu osobnih podataka. Kako biste ostvarili svoja prava vezana uz obradu osobnih podataka, možete nas kontaktirati izravno putem naših kontaktnih podataka:

-       Poštanska adresa: ZOOT, Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

-       Broj telefona: +385 1 551 77 16

-       E-mail:           info@bibloo.hr

 

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO:

Bibloo prikuplja i obrađuje osobne podatke koje nam date pri korištenju naših službi, prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora preko web stranice bibloo.hr ili pri pristanku na primanje našeg newslettera.

Radi se o sljedećim osobnim podacima:

-       Ime, prezime, datum rođenja, email adresa, broj telefona, adresa stanovanja, adresa za dostavu, broj bankovnog računa ili broj bankovne kartice i ostali podaci koje ste dobrovoljno naveli pri registraciji ili pri narudžbi kao i podaci koji se tiču produkata koje ste pregledavali ili kupili.

U vezi s Vašim aktivnostima na našoj internetskoj stranici prikupljamo i obradujemo IP adresu i kolačiće. Obrada i korištenje kolačića podliježe posebnim principima koje možete pročitati ovdje.

Svi osobní podaci koje koristimo dolaze izravno od Vas.

 

KOJI JE CILJ PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA:

Vaše osobne podatke prikupljamo iz jednog ili više niže navedenih ciljeva:

-       Upravljanje i obrada Vaše kupovine putem e-shopa. Koristimo Vaše osobne podatke kako bismo Vam dostavili naručene produkte, informirali Vas o stanju narudžbe ili omogućili pravo na odustajanje od kupoprodajnog ugovora ili reklamaciju.

-       Obrada podataka s ciljem stvaranja osobnog profila na našoj web stranici

-       Slanje komercijalnih letaka i newslettera kako bismo Vas informirali o najnovijim popustima, novostima, novim artiklima, promotivnim akcijama i drugim vezanim vijestima

-       Radi odgovora na Vaše upite poslane preko emaila ili na osnovi telefonske komunikacije s korisničkom službom.

-       Unaprjeđenje kvalitete usluga i razvoja novih

-       Analiza Vaših preferencija i prikaza sadržaja koji odgovara vašim individualnim potrebama

-       Naplata potraživanja i primjena naših prava (na primjer u slučaju sudskog spora vezanog za naše usluge)

 

-        Vođenje računovodstvene evidencije i ispunjavanje ostalih zakonskih obaveza.

 

ŠTO NAM OMOGUĆUJE OBRADU PODATAKA?

Bibloo ima pravo obrađivati Vaše podatke na osnovi barem jednog od niže navedenih razloga:

-       Ispunjenje ugovora. Najčešća pravna osnova za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka je sklopljeni kupoprodajni ugovor u okviru e-shopa. Tim činom imate obavezu dati pristup Vašim podacima jer u suprotnom ugovor ne možemo sklopiti niti vi provesti kupovinu. Ugovorom se u ovom slučaju smatra ispunjenje Vašeg osobnog profila na stranici bibloo.hr gdje suglasnošću s uvjetima dolazi do sklapanja ugovora. Bez osobnih podataka ne možete napraviti osobni profil.

-       Ispunjenje pravnih obaveza. Do korištenja Vaših osobnih podataka dolazi pri izradi i  izdavanju računa, gdje je potrebno uzeti u obzir zakonske obaveze vezane za porezne i ine propise.

-       Suglasnost. Vaše osobne podatke obrađujemo i na temelju dobrovoljne suglasnosti koju ste nam dali. Radi se o suglasnosti sa slanjem newslettera i ostalih marketinških materijala. Tu suglasnost možete u svakom trenutku opozvati na način koji je naveden u ovim Načelima. Neprovedena ili opozvana suglasnost nije u vezi s obradom Vaših podataka na osnovi druge autorizacije.

-       Opravdani interes firme Bibloo. Vaše osobne podatke imamo pravo obrađivati radi naših interesa. Radi se u prvom redu o direktnom marketingu ili zaštiti weba.

 

KOME MOŽEMO DATI VAŠE OSOBNE PODATKE:

Vaše podatke možemo dati na uvid sljedećim subjektima:

-       Dostavnoj službi koja je odgovorna za dostavu Vaše pošiljke

-       Našim poslovnim partnerima: Jeftinije.hr, sMind.hr

-       Teleoperateru koji omogućuje komunikaciju s korisničkom službom

-       Pružatelju usluga plaćanja (kreditne kartice)

-       Poreznim i pravnim suradnicima u vezi s ispunjenjem naših prava

-       Partnerima odgovornima za povrat pošiljki

Za određene zakonske uvjete imamo obavezu predati Vaše osobne podatke npr. Kaznenim organima (MUP RH) te ostalim organima izvršne vlasti.

 

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE:

Firma Bibloo obrađuje i pohranjuje Vaše podatke tijekom perioda potrebnog za više navedene ciljeve. U slučaju obrade podataka na temelju Vaše dobrovoljne suglasnosti na period na koji je suglasnost napravljena (uglavnom pet godina) osim ako sami niste suglasnost opozvali. Nakon tog perioda Bibloo pohranjuje Vaše podatke (u slučaju suglasnosti ili opoziva istog) vremenski period potreban za eventualnu zaštitu svojih prava.

U slučaju obrade osobnih podataka Bibloo obrađuje i pohranjuje Vaše podatke najkraće za vrijeme trajanja ugovora i do isteka zakonskog roka i ugovornih rokova i rokova za ostvarivanje prava eventualno oštećene stranke.
Istodobno Vas želimo upozoriti da su Vaši osobni podaci pohranjeni za slučaj kada to od nas zahtjeva zakonski organ na period određen pravnim propisom (misli se posebice na rokove arhiviranja za računovodstvene i porezne isprave).

 

NA KOJI NAČIN POHRANJUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE:

Osobni podaci koje nam date zaštićeni su standardnim postupkom i tehnologijom. Sve mjere sigurnosti se redovito kontroliraju, posebno se prati pojavljuju li se u sistemu slabe točke i nije li sistem bio izložen napadu hakera. Koristimo sigurnosnu mjeru kako ne bi dolazilo do nelegalnog pristupa Vašim podacima. Sigurnosni sistemi redovito su aktualizirani.

Web stranicu i ostale sisteme osiguravamo pomoću tehničkih i organizacijskih sustava protiv gubitka i uništavanja Vaših podataka, protiv pristupa neovlaštenih osoba, njihovim promjenama i širenjem. Pristup na Vaš profil moguć je samo nakon što unesite lozinku. U tom smislu željeli bismo Vas upozoriti da je potrebno da svoje podatke pri prijavljivanju na račun ne dajete trećoj osobi te da se nakon svakog korištenja odjavite, pogotovo ako računalo dijelite s drugim osobama. Bibloo ne preuzima odgovornost za zloporabu lozinke, osim u slučaju da situaciju nije uzrokovao sam Bibloo.

 

KAKVA PRAVA IMATE U VEZI SA ZAŠTITOM OSOBNIH PODATAKA?

Pravo opozvati suglasnost. U slučaju da Vaše podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali, imate pravo opozvati tu suglasnost na stranici koja se tiče Vaših osobnih podataka koja je nakon prijave dostupna ovdje. Ukidanje suglasnosti ne utječe na legitimnost korištenja Vaših podataka prije opoziva. Opoziv suglasnosti također ne utječe na korištenje Vaših podataka na temelju drugog modula, osobito kada se radi o obradi nužnoj za kupoprodajni ugovor ili ispunjenja pravnih obaveza.  

Pravo na uvid. U skladu s čl. 15 Uredbe GDPR imate pravo dobiti potvrdu na koji način i koje osobne podatke koristi Bibloo te možete imati pristup tim informacijama kao i razlogu obrade određenih podataka, kategorija koje se tiču korištenih podataka, primatelja, planiranog perioda pohrane podataka, pravo na brisanje podataka ili njihovo korigiranje, pravo ulaganja pritužbe nadležnom organu, pravo na informaciju o načinu stjecanja podataka ukoliko ih niste sami dali te pravo biti informirani radi li se o činjenici da je riječ o automatiziranom odlučivanju.

Pravo na ispravak i dopunu. Imate pravo zatražiti od Biblooa da ispravi Vaše osobne podatke ako su pogrešni ili ih nadopuni ako su nepotpuni. Ispravak ili nadopunu možete i sami napraviti kroz Vaš osobni profil na našim stranicama ako ste registrirani.

Pravo na brisanje. Imate pravo na to da Vaše osobne podatke izbrišemo ako za to postoji zakonska regulativa. U slučajevima kada osobni podaci nisu potrebni za više navedene ciljeve ili ste opozvali suglasnost ili imate prigovor protiv korištenja Vaših osobnih podataka, a mi nemamo potrebu za obradom Vaših podataka u pravne svrhe ili za potrebu obrane naših pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje korištenja Vaših podataka. Imate pravo na ograničenje korištenja Vaših osobnih podataka u firmi Bibloo ako a) budete poricali istinitost podataka (nakon što je rok za njihovu verifikaciju istekao), b) obrada bude nelegalna i zatražite ograničenost korištenja osobnih podataka umjesto njihovog brisanja, c) ako će Vam osobni podaci trebati u svrhu pravnih potraživanja s tim da ih Bibloo neće trebati za daljnju uporabu ili d) ako podnesete prigovor protiv korištenja Vaših podataka na temelju pravnog naslova u svrhu naših interesa (u odnosu s izravnim marketingom).

Pravo na prijenos osobnih podataka. Zatražite li od firme Bibloo da preda Vaše osobne podatke drugom administratoru, firma će to za Vas učiniti ili možete dobiti ispis u strukturiranom, strojno čitljivom formatu.

Pravo prigovora. Imate pravo podnijeti prigovor protiv korištenja osobnih podataka koje Bibloo koristi posebice u svrhu izravnog marketinga.

Automatizirane osobne odluke.
Imate pravo ne biti predmetom odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila koji može na vas u pravnom ili kakvom drugom smislu utjecati. Međutim, takvo pravo neće biti primjenjivo ako je odluka neophodna za zaključivanje ili primjenu ugovora između Vas i Biblooa; legitimnost tih mjera proizlazi iz preduvjeta da Bibloo štiti svoja prava, slobodu i svoje opravdane interese, ili se bazira na vašoj suglasnosti.

Pravo na tužbu. Imate pravo u svakom trenutku podnijeti tužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka vezano za obradu Vaših osobnih podataka.

 

KADA MOŽETE PODNIJETI PRIGOVOR PROTIV KORIŠTENJA PODATAKA I ŠTO TO ZNAČI:

Prema čl. 21 Uredbe GDPR imate pravo u svakom trenutku podnijeti prigovor protiv korištenja Vaših osobnih podataka ukoliko dolazi do njihova korištenja na temelju javnog interesa ili je nezaobilazan za svrhe Biblooa. Radi li se o interesima Biblooa možete podnijeti prigovor protiv korištenja Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Ukoliko biste željeli da Vam više ne šaljemo komercijalnu poštu ili newsletter, možete podnijeti prigovor te Vaše podatke više nećemo koristiti u te svrhe i daljnju Vam komercijalnu poštu više nećemo slati. Prigovor možete podnijeti na email adresu info@zoot.hr ili tako da kliknete na link koji se nalazi u svakoj elektroničkoj pošti, a tiče se informacije da više ne želite primati naš reklamni materijal.

 

 

Na vrh